powrót

5 Zmysłów Kultury

 

 

 

„5 Zmysłów Kultury” to projekt skierowany do poznańskiej młodzieży i seniorów. Miał na celu bezpośrednie spotkania z obcokrajowcami, żyjącymi w Polsce i poznanie ich kultur poprzez wszystkie zmysły: słuchu, wzroku, smaku, węchu, dotyku. Służy to rozwijaniu szóstego zmysłu: wrażliwości kulturowej, która – naszym zdaniem - jest kluczowym elementem w kształtowaniu zrozumienia i szacunku wobec otaczającej nas różnorodności kulturowej. Bez otwartości na „inność” niemożliwy jest dialog i współpraca oraz harmonijny rozwój społeczności wielokulturowej. W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące spotkania: Żywe książki - spotkania z drugim człowiekiem i jego kulturą, które odbywają się w formie interaktywnej w myśl idei „uczymy się przez zabawę”. Żywymi książkami są zaproszeni goście – obcokrajowcy żyjący w Poznaniu (wolontariusze europejscy, studenci programu Erasmus). Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze przy drobnym poczęstunku. Kultura od kuchni - spotkanie wieńczące projekt. Wspólne gotowanie z obcokrajowcami w okresie świątecznym jest pretekstem do rozmowy na temat tradycji świątecznych w innych kręgach kulturowych. W czasie czterogodzinnego spotkania  grupa ok. 30 osób gotuje potrawy z różnych krajów, a następnie wspólnie biesiaduje. Współorganizatorzy: Biblioteka Raczyńskich,  Filia nr 39,  Dział Specjalny - Sztuka Osiedlowy Klub  „Krąg” Księgarnia „Z bajki” Projekt „5 zmysłów Kultury” był współfinansowany przez Miasto Poznań. Liczymy na kolejną edycję projektu!