powrót

Empowerment for social inclusion – publikacja projektowa

Serdecznie polecamy i zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją – owocem pracy uczestników i trenerów projektu „Empowerment for social inclusion – youth with disabilitites on a labor market” finansowanego z programu Erasmus+. Publikacja skierowana jest do osób pracujących z młodymi osobami z niepełnosprawnością – zwłaszcza w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej. Mamy nadzieję że znajdziecie w poniższym materiale wiele ciekawych informacji, inspiracji i sposobów pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu stanu zdrowia.

Owocnej lektury!

 Empowerment for social inclusion – publikacja projektowa