powrót

Horyzonty przeciw mowie nienawiści

Jako CIM Horyzonty przystąpiliśmy do Koalicji przeciwko mowie nienawiści. Koalicja jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie, i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści. Aktywiści kampanijni działają już w całej Europie. Używają różnorodnych multimedialnych narzędzi internetowych, żeby dzielić się swoją wiedzą, a także inspirować, mobilizować i wspierać innych.

Koalicja wspiera Kampanię Bez Nienawiści o której więcej możecie poczytać tu: https://beznienawisci.pl/