powrót

Relacja z wymiany w Grenadzie

Od 20 do 29 Sierpnia odbyła się wymiana młodzieżowa w organizacji Fundación Escuela de Solidaridad w Grenadzie. Nasza podróż rozpoczęła się w Alicante, gdzie spędziliśmy jedno popołudnie na plaży i zwiedzając miasto. Wieczorem wyjechaliśmy do Granady i dotarliśmy tam późną nocą. Fundacja znajduje się niedaleko miasta w małym miasteczku o nazwie Sierra Elvira.Następny dzień rozpoczął się od zajęć integracyjnych, gdzie poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Zostaliśmy oprowadzeni po fundacji oraz poznaliśmy jej historię, oraz metodę jej działania.

Po wszystkim wybraliśmy się do miasta, spróbowaliśmy miejscowych przysmaków i zapoznaliśmy się z lokalną architekturą.Kolejne dni upływały nam na przeróżnych zajęciach takich jak: Praca w piekarni, tworzenie mozaiki, pomoc w kuchni, ogrodzie czy warsztacie. Swoje wolne chwile spędzaliśmy na basenie znajdującym się na terenie fundacji oraz integracji z mieszkającymi tam osobami (w tym wolontariuszami z Albanii, Chorwacji, Włoch i Gruzji). Mieliśmy okazję do spróbowania lokalnego jedzenia w trakcie wspólnych śniadań, obiadów i kolacji. W trakcie projektu organizowane były wieczorki regionalne, podczas których mogliśmy poznać kulturę innych państw i spróbować ich potraw.24 Sierpnia wybraliśmy się na całodniową wycieczkę nad morze w Salobreña.

Woda była ciepła, czysta i bardzo słona. Dodatkowo, nieopodal znajdował się klif, z którego co odważniejsi mogli skoczyć do cieplutkiej morskiej wody.W sobotę mieliśmy okazję zwiedzić wspaniały zamek Alhambra, gdzie znajdują się piękne ogrody i wspaniały pałac. Poruszaliśmy się pośród tajemniczych korytarzy, bogato zdobionych pomieszczeniach i zadziwiająco pięknych sklepieniach, które to są regionalną dumą mieszkańców Granady. Pod koniec projektu udało nam się zdobyć szczyt góry Los Cahorros oraz ujrzeliśmy piękno tamtejszej przyrody. Wyprawa była męcząca, jednak widok na całe miasto z góry warte było takiego poświęcenia.Wieczorem zorganizowano dla nas imprezę pożegnalną w punkcie widokowym organizacji, gdzie mogliśmy skosztować hiszpańskiego wina oraz potańczyć w rytm hiszpańskiej muzyki.Mimo pożegnania ze wszystkimi wciąż utrzymujemy kontakt i mamy nadzieję na ponowne spotkanie. Wymianę młodzieżową w Fundación Esucela de Solidaridad będziemy długo mile wspominać i czekać na kolejną okazję na odwiedziny tej organizacji.

Galasiński Filip i Tomasz Białecki – Wolontariusze CIM Horyzonty


From 20 to 29 August, a youth exchange took place at Fundación Escuela de Solidaridad in Granada. Our trip started in Alicante where we spent one afternoon on beach and exploring the city. In the evening we left to Granada and arrived there late at night. The Foundation is located nearby city in the little town called Sierra Elvira.Next day started from integration activities where we met many nice people. We were guided through the foundation and also we learned about her history and methods of work.

After that, we went to the city and tried local delicacies and get to known with local architecture.Another days we spent on various activities like: Bakery work, making a mosaic or helping in the kitchen, workshop or garden. We spent free time at the pool located on the foundation and also on integration with the people who lives there (including volunteers from Albania, Croatia, Italy and Georgia). We had the opportunity to try local food during breakfast, lunch and dinner. During the project we organized regional evenings, where we were able to learn about the culture of another countries and try their dishes.On 24 august, we went for a day trip to the sea in Salobreña.

The water was warm, clean and very salty. Additionally, there was a cliff from which the brave people could jump into the sea water.On Saturday we had a chance to visit the magnificent Alhambra Castle, where we could see the beautiful gardens and a magnificent palace. We moved through the mysterious corridors, richly decorated rooms and amazingly beautiful vaults, which are the regional pride of the people of Granada.At the end of the project we managed to get to the top of the Los Cahorros mountain and see the beauty of the nature. The expedition was tiring, but the sight of the whole city was worth the sacrifice.In the evening we was invited for a farewell party at the organization’s viewpoint, where we could taste Spanish wine and dance to the rhytm of Spanish music.Even after farewell, we still keep in touch with other volunteers and hope for another meeting. We will remember this youth exchange in Fundación Escuela de Solidaridad for a long time and wait for another opportunity to visit this organization.

Galasiński Filip & Tomasz Białecki – Volunteers of CIM Horyzonty