powrót

Zaproszenie na Żywą Bibliotekę - 9 czerwca

Żywa Biblioteka umożliwia Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt z osobami,
z którymi na co dzień nie mają okazji szczerze porozmawiać; z przedstawicielkami
i przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją – Żywymi Książkami. 

Już 9 czerwca w sobotę mieszkańcy Łazarza oraz Poznania będą mieli okazję wziąć udział
w Żywej Bibliotece, która odbędzie się w Inkubatorze Kultury „Pireus” przy
ul. Głogowskiej 35 w godzinach 14.00 – 18.00.

Czy nam się to podoba, czy nie, wszyscy mamy uprzedzenia. Nie możemy posiadać wiedzy
o wszystkich i wszystkim wokół nas, więc nie możemy zakładać, że nie będziemy snuć domniemań na temat ludzi i rzeczy. Oczywiście ciężko jest przyznawać się do własnych uprzedzeń, a jeszcze ciężej jest nam oczekiwać, że ktoś z silnymi uprzedzeniami przyzna się do nich i skonfrontuje z nimi publicznie.

Nikt nie chce być postrzegany jako osoba z uprzedzeniami i nikt nie chce się do nich przyznawać. Wolimy je ignorować, udawać, że ich nie posiadamy i nie chcemy być kojarzeni z osobami, które takowe mają. Obawiamy się bycia określonym jako rasista, homofob, seksista czy bigot.

W przypadku tego spotkania, uprzedzenia, stereotypy i stygmatyzacje są w samym centrum metodologii. Dobrze jest posiadać uprzedzenia, co więcej, jest to wskazane.

Każdy/a Czytelnik/czka, który/a przybędzie do Biblioteki, otrzyma swoją kartę biblioteczną
i będzie mógł/a wybrać z listy dostępnych Książek tą, która ją/go interesuje. Wolontariusz/ka zaprasza Czyetlnika/czkę i Książkę do stolika, przy którym będą prowadzić rozmowę. Rozmowa trwa max. 20 minut - po upływie tego czasu Książka udaje się na kolejną rozmowę, a Czytelniczka może wybrać dla siebie kolejną Książkę. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z Żywą Książką, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze, w przestrzeni bezpiecznej dla wszystkich zainteresowanych osób.
Nad Żywą Biblioteką czuwa, oraz dba o jej jakość, Human Library Organization 

Więcej informacji: https://web.facebook.com/events/173157630013838/

[EN]

Whether we like it or not, we all have prejudices. We cannot be expected to have an informed knowledge of everyone and everything around us, so it should not be assumed that we won’t make assumptions about people and things. Obviously it is very difficult to own up to a prejudice, and even more difficult to expect someone who holds a strong prejudice to confront it publicly. 

No one wants to be seen as prejudiced. No one wants to own up to a prejudice. We prefer to ignore it, to pretend that we do not have any prejudices, and we would not associate ourselves with anyone who does. We are afraid that we might be racist, homophobic, sexist, bigoted.

In this event, prejudice, stereotype and stigma are at the heart of the methodology and therefore ‘out in the open’. It is ok to have prejudices, in fact it is encouraged.

Each reader who arrives in the library will receive a library card and will be able to choose from the list of available Books the one in which is interested in. The volunteer invites the book and the reader to the table at which they will conduct the conversation. The conversation lasts max. 20 minutes - after this time the Book goes to another conversation, and the Reader can choose another book for herself. The conversation has a loose character: the whole event, in particular a meeting with the Living Book, takes place in an intimate, friendly atmosphere, in a safe space for all interested people.

The library is supervised by the Human Library Organization.