powrót

"CIM Horyzonty" w akcji "Odmień swoje podwórko"

W ramach organizowanej przez Miasto Poznań akcji "Odmień swoje podwórko" w dniach 15-16.06.2018 roku w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przedstawiciele stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty" wzięli udział w konkursie i warsztatach  mających na celu znalezienie pomysłów na zazielenienie i ożywienie działki 152/9 przy ul. Klaudyny Potockiej czyli Ogrodu Łazarz.
 
W wyniku dwudniowej pracy pod okiem specjalistów różnych dziedzin (głównie architektów, urbanistów, specjalistów od kształtowania zieleni)
poszukiwaliśmy pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie przestrzeni Ogrodu Łazarz. W wyniku tej pracy powstała koncepcja zakładająca przede wszystkim podtrzymanie i pielęgnację istniejącej bioróżnorodności ogrodu. Pierwszym i najważniejszym krokiem będzie odnowienie i naprawa ogrodzeń ogrodu, mostku oraz tabliczek informacyjnych. Następnie, po konsultacjach z przedstawicielami Ogrodu Botanicznego, zostaną zasadzone w ogrodzie rośliny oraz zioła w dużych donicach, które staną w miejscu oddzielającym przestrzeń parkingową od ogrodu. Po konsultacjach z mieszkańcami natomiast chcielibyśmy stworzyć w ogrodzie przestrzeń animacyjno - warsztatową z huśtawką dla dzieci i młodzieży, przestrzeń edukacyjno-spacerową oraz przestrzeń artystyczną.
 
Rozpoczęcie przeobrażeń podwórek odbędzie się jesienią przy niewielkim wsparciu Miasta Poznania, w tym pomocy w zakupie materiałów do naprawienia ogrodzenia oraz zakupu np. ziemi i sadzonek dla zainicjowania realizacji powstałego podczas warsztatów projektu.