powrót

Szkolenia What's'art

What’s’Art to projekt promocji praw człowieka w przestrzeni publicznej poprzez sztukę uliczną. Najważniejszą częścią What’s’Art jest trening 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów Unii Europejskiej (Bułgarii, Cypru, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Włoch), podczas którego uczestnicy, wspomagani przez lokalnych, poznańskich artystów, stworzyli w Ogrodzie Łazarz mural promujący prawa człowieka. To właśnie w wąskim, niepozornym przejściu między blokami Klaudyny Potockiej 39/41 w Poznaniu powstawał tunel historii walk o prawa człowieka od lat ‘60-tych po czasy współczesne.

Celem projektu jest nie tylko zachęcenie poznańskiej społeczności do przeciwdziałania mowie nienawiści i przejawom naruszania godności drugiego człowieka. Dużo istotniejsze jest wyposażenie pracowników młodzieżowych w umiejętności promowania praw człowieka we własnych lokalnych społecznościach. To z tego powodu, trening What’s’Art składa się z trzech, łączących się ze sobą w praktyce, modułów - edukacji w zakresie promocji praw człowieka poprzez organizację różnorakich wydarzeń i akcji street art’owych, edukacji w zakresie tworzenia sztuki ulicznej (tworzenia murali, szablonów graffiti i wlepek) oraz edukacji w zakresie public relations i komunikacji akcji w social mediach i Internecie.

Całość działań odbyła się w Poznaniu w dniach 24.09-3.10.2018 na Dzielnicy Łazarz.

 Notatka prasowa