powrót

Warsztaty nt. uchodźców

W obliczu wydarzeń minionych miesięcy i potrzeby prowadzenia rozmów o tematyce uchodźczej, zrealizowaliśmy serię spotkań z uczniami i uczennicami poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zjawiska masowej migracji do Europy oraz sytuacji uchodźców, a także zmierzenie się ze stereotypami i uprzedzeniami ich dotyczącymi, które powszechne są w społeczeństwie. Zajęcia poruszały także tematy szeroko rozumianej międzykulturowości, relacji na styku kultur. Jednocześnie wspomagały proces kształtowania postaw otwartości na drugiego człowieka, wrażliwości kulturowej oraz poszanowania różnorodności. Mamy nadzieję na kontynuację edukacji w tym obszarze, widząc jak wiele emocji i negatywnych odczuć wzbudza w młodych ludziach ten temat.

Dziękujemy 1LO im. K. Marcinkowskiego i Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu za współpracę!