powrót

W Sieci Możliwości

Projekt skierowany do młodzieży (16-18 lat). Uczniów zaprosiliśmy do zbadania wpływu nowych technologii na ich życie z ich perspektywy. Kluczowe są pytania: W jaki sposób nowe technologie wpływają na budowanie i jakość relacji rówieśniczych? Jakie są korzyści i zagrożenia dla komunikacji opartej na nowych technologiach? W oparciu o wyniki badań antropologiczno/socjologicznych młodzież pod okiem naszych edukatorek/ animatorek/ dziennikarek, stworzyła kampanię społeczną dla rówieśników i dorosłych, wykorzystując dramę i film oraz narzędzia dziennikarskie. Projekt stworzył niepowtarzalną możliwość wcielenia się w role: badaczy, twórców, aktorów, filmowców, edukatorów rówieśniczych.

W ramach warsztatów młodzież wyprodukowała interaktywny spektakl Teatru Forum dla uczniów gimnazjum i liceum oraz filmiki/ spoty społeczne o charakterze profilaktycznym, promujące umiejętne i świadome korzystanie z sieci. Wspólnymi siłami stworzyliśmy także raport badawczy na temat relacji w sieci.
Projekt zrealizowany został w ramach 6 edycji Akademii Orange programu nowoczesnej edukacji kulturalnej Fundacji Orange.

 

Raport z badań "W sieci możliwości"

Jednym z kluczowych etapów projektu "W sieci możliwości" były badania społeczne, stanowiące punkt wyjścia do naszych dalszych działań. Wspólnymi siłami przeprowadziliśmy szereg wywiadów i ankiet wśród blisko 150 osób, dokonaliśmy wnikliwych obserwacji rzeczywistości dookoła siebie oraz przeanalizowa...

W sieci możliwości

Żyjemy jak pająki... wsieci relacji, zależności, w sieci internetowej, która daje wiele możliwości. Żyjemy online i offline, obydwa stany są częścią REALU dzisiejszych czasów. Wyniki badań intensywnie prowadzonych w ostatnich latach wśród dzieci i młodzieży mówią same za siebie: Internet wywiera ist...