powrót

5 Zmysłów Kultury

5 Zmysłów Kultury” to projekt skierowany do poznańskiej młodzieży i seniorów. Jego podstawą był cykl spotkań z obcokrajowcami, żyjącymi w Polsce i poznanie ich kultur narodowych poprzez wszystkie zmysły: słuch, wzrok, smak, węch, dotyk. Dzięki temu możliwe jest rozwijanie szóstego zmysłu: wrażliwości kulturowej, która – naszym zdaniem – jest kluczowym elementem kształtowania zrozumienia i szacunku wobec otaczającej nas różnorodności kulturowej. Bez otwartości na „inność” niemożliwy jest dialog i współpraca oraz harmonijny rozwój społeczności wielokulturowej. W ramach projektu zrealizowaliśmy liczne wydarzenia, w tym m.in.:

Bibliotekę Żywych Książek - czyli spotkania z drugim człowiekiem i jego kulturą, które odbyły się w formie interaktywnej, w myśl idei „uczymy się przez zabawę”. Żywymi Książkami byli zaproszeni goście – obcokrajowcy żyjący w Poznaniu.

Kultura od kuchni - to spotkanie wieńczące projekt. Wspólne gotowanie z obcokrajowcami w okresie świątecznym było pretekstem do rozmowy na temat tradycji świątecznych w innych kręgach kulturowych. W czasie czterogodzinnego spotkania grupa 30 osób gotowała potrawy z różnych stron świata, a następnie wspólnie biesiadowała.

5 Zmysłów Kultury

„5 Zmysłów Kultury”. Kilka słów o projekcie.