powrót

Festiwal Sztuk Zabunkrowanych im. Ildefonsa Houwalta

Zrealizowaliśmy Festiwal Sztuk Zabunkrowanych im. Ildefonsa Houwalta, wydarzenie kulturalne skierowane do mieszkańców Poznania, koneserów i zwykłych odbiorców sztuki oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Założeniem projektu było ukazanie wartości i wprowadzenie do dyskursu publicznego dzieł powstających w ramach terapeutycznych warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami w DPS-ach.

Dzięki projektowi podjęliśmy współpracę z placówkami społecznymi, w których z pomocą pracowników dokonaliśmy wyboru najciekawszych prac. Ich autorzy (15 osób) zostali następnie zaproszeni do wspólnego projektu artystycznego z twórcami profesjonalnymi.

W ramach Festiwalu zostało zorganizowane seminarium naukowe z udziałem autorytetów z poznańskiej ASP i innych lokalnych instytucji, podczas którego przedyskutowane zostały: problematyka artystyczna i estetyczna dzieł osób z niepełnosprawnością umysłową oraz chorych psychicznie (art-brut), jej miejsce i rola pośród sztuki uznanej oraz sposoby jej odbioru. Kontekstem dla rozważań była fantastyczna twórczość zapomnianego poznańskiego artysty Ildefonsa Houwalta, która warta jest przypomnienia i wpisania w poczet dokonań kulturalnych miasta i całego kraju. W ramach projektu został przeprowadzony uroczysty wernisaż prac powstałych w DPS-ach i podczas warsztatów. Zwieńczeniem projektu i ukazaniem sztuki art-brut szerszej publiczności była projekcja w wybranej przestrzeni miejskiej filmu dokumentującego warsztaty i dzieła artystów.

Projekt stanowił propozycję kulturalną dostępną społecznie, tworzącą pomost pomiędzy artystą wykluczonym a potencjalnym odbiorcą, oczekującym dzieł zrozumiałych w przekazie i atrakcyjnych w formie.