powrót

Młodzi Samorządni

Uczestnikami projektu była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z 4 wielkopolskich miast: Kościana, Wrześni, Nowego Tomyśla i Wągrowca. Tematem projektu było uczestnictwo młodzieży w Młodzieżowych Radach Miast (MRM), a co za tym idzie w życiu publicznym i wywieraniu wpływu na to co dzieje się w ich lokalnych środowiskach. Celem projektu ”Młodzi Samorządni” było zachęcenie do działania i lepsze przygotowanie młodzieży w Wielkopolsce do aktywności w MRM oraz nakłonienie decydentów lokalnych  do większego zaangażowania w dialog z młodzieżą i wpierania jej rozwoju społecznego jako potencjalnych lokalnych liderów/liderki. Cele te zostały osiągnięte dzięki 4 cyklom warsztatowym dla około 20 młodych ludzi z każdego z miast, lekcje samorządowe prowadzone metodami warsztatowymi, treningi umiejętności interpersonalnych, symulacje posiedzenia MRM i wypracowywanie raportu o potrzebach młodzieży.

Efektem projektu było podjęcie konkretnych inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na rozwiązanie problemów z aktywnym udziałem młodzieży, wzmocnienie istniejącego potencjału struktur rad młodzieżowych oraz być może powstanie nowych. Efektem projektu było też podniesienie kompetencji społecznych młodego pokolenia oraz zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy i w sferze publicznej.