powrót

Projekt M.A.D.

Mieć takich gości pod swoją opieką, to prawdziwa przyjemność! Główną ideą osób, które stworzyły Projekt M.A.D. było uzupełnienie obrazu Muzułmanów na świecie, mające na celu przełamanie szeroko rozpowszechnionych stereotypów i braku zrozumienia, które prowadzą do wrogości i ignorancji.

By osiągnąć ten cel, para ludzi tworzących M.A.D. odbyła podróż do krajów, gdzie większość stanowi ludność muzułmańska (Indonezja, Malezja, Palestyna, Egipt), by poznać tamtejszą sztukę i różnorodność kulturową. Jednak Projekt M.A.D. nie ograniczał się tylko do zgłębienia wiedzy o sztuce i kulturze powiązanej z Islamem, ale skupiał się na formach ekspresji ludzi żyjących w tych krajach, niezależnie od tego, czy są Muzułmanami, Hindusami, Chrześcijanami, bądź niepowiązani z wiarą.

Po powrocie do Europy, w oparciu o doświadczenia podróży, para M.A.D. przeprowadziła prezentacje w szkołach, na uniwersytetach, organizacjach oraz realizowała warsztaty dotyczące różnorodności kulturowej i krytycznego myślenia, by wesprzeć dialog i spójność społeczną między Chrześcijańską Europą a Światem Muzułmańskim.

W 2012 roku Para M.A.D. we współpracy z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty w Klubokawiarni Głośna zabrała nas w artystyczną i kulturową podróż do południowowschodniej Azji i Bliskiego Wschodu. Poprzez sztukę i kulturę, zaprosiliśmy uczestników spotkania do zgłębienia różnorodnych tematów, które prowadzą do zrozumienia Muzułmańskiego Świata.