powrót

Emma - report

Międzykulturowy Wieczór Integracyjny [ENG below]

Mam na imię Emma i jestem wolontariuszką EVS w CIM Horyzonty. Prowadzę zajęcią z języka niemieckiego oraz warsztaty manualne pn. Międzykulturowe Robótki Ręczne w Klubie Osiedlowym Krąg, które bardzo lubię. Pewnego dnia wpadłam na pomysł, żeby zorganizować wspólny wieczór integracyjny, podczas którego moglibyśmy spotkać się poza klasą i zajęciami i razem miło spędzić czas.

W piątek 29 marca nasz zespół wolontariuszy EVS zorganizował Międzykulturowy Wieczór Integracyjny w Klubie Krąg. Było to wydarzenie skierowane głównie do uczniów z naszych klas językowych, ale wszyscy byli mili widziani. Pod koniec wydarzenia przyjechali niektórzy z naszych studentów, a także niektórzy studenci Erasmusa i dorośli, którzy zazwyczaj chodzą na wydarzenia w Kręgu. Tuż przed imprezą mieliśmy kawiarenkę językową Polish Cafe, która spotyka obcokrajowców i Polaków na wspólne konwersacje w języku polskim. Tak więc większość ludzi, którzy przybyli na naszą imprezę, uczestniczyła również w tym wcześniejszym wydarzeniu. Z tego powodu musieliśmy zmienić przestrzeń, aby zgrupować stoły, zanim zaczniemy. Na wstępie wszyscy wystąpiliśmy z przodu, aby powitać gości w naszym ojczystym języku. Następnie zaczęliśmy od quizu międzykulturowego, który składał się z dwudziestu pytań i kilku „innych” działań: próbować być pierwszym, który wykonał motyla origami i posortował słowa na odpowiedni język i znaczenie. Głównym celem była zabawa, ale także poznanie różnych kultur. Podczas gdy niektórzy z nas poinstruowali quiz, inni przygotowali Khachapuri i coś do picia. Więc po quizie zrobiliśmy małą przerwę, aby porozmawiać, zjeść i napić się. Zakończyliśmy program krótką sesją Zumby, którą poprowadził Alvaro. Około dziewiątej pożegnaliśmy naszych gości.

Wieczorem było spotkanie i zabawa, a dzięki otrzymanym odpowiedziom możemy stwierdzić, że wszyscy, którzy uczestniczyli we wszystkim, byli zadowoleni z naszej imprezy, podobnie jak my.


 

My name is Emma and I'm an EVS volunteer from CIM Horyzonty. I'm giving german lessons and manual workshops in Krąg, which I enjoy a lot. So I had the idea of creating an evening, where we could meet outside of the classes to have fun together.

On Friday, the 29th of March, our team of EVS volunteers organized an intercultural evening in Krąg. It was mainly aimed at the students from our language classes but everyone was free to attend and in the end came some of our students, as well as some Erasmus students and adults, who usually go to the events of Krąg. Right before the event, we had the Polish Cafe. So most of the people, who came to our event, also participated there. We needed to rearrange the tables to group tables before we could start. For the introduction, all of us went to the front to greet the guests in our native language. Then we started with the intercultural quiz, which consisted of twenty questions and some “other” activities: Trying to be the first one to do an Origami butterfly and sort words to the right language and meaning. The main goal was to have fun but also learn a little bit about different cultures. While some of us instructed the quiz, the others prepared Khachapuri and something to drink. So after the quiz we made a small break to talk, eat and drink. We ended the program with a short Zumba session, facilitated by Alvaro. Around half past nine we said goodbye to our guests.

The evening was about coming together and having fun, and from the responses we got we can conclude, that the people attending all in all enjoyed our event, as did we.