powrót

EVS/ESC projekty

CIM Horyzonty jest rownież jednym z 14 partnerów międzynarodowych w projekcie strategicznym KA2 prowadzonym przez Urząd Miasta Vigo we współpracy z Centro Xuvenil Abertal pod nazwą EVigoS Meeting point.

Celem projektu jest analiza i zbadanie wpływu projektów ESC na społeczności lokalne, uczestników oraz na organizacje biorące udział w programie, w szczególności w zakresie podnoszenia kwalifikacji, umiejętności uczenia się oraz możliwości zatrudnienia.

Przeprowadzona międzynarodowa ankieta wśród uczestników projektów European Voluntary Service pozwoliła nam na wyciągnięcie wniosków dotyczących prowadzonych projektów Wolontariatu Europejskiego, które zostały zebrane w podsumowującym projekt raporcie dostępnym tutaj:

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu programu "Erasmus+"CIM "Horyzonty" brało również aktywny udział w polsko-słowacko-rumuńskim projekcie dotyczącycm wypracowywania dobrych praktyk w zarządzaniu projektami Wolontariatu Europejskiego. W wyniku tego procesu powstała publikacja „ESCification. Przepis na szkolenie”, która jest adresowana do wszystkich osób, które mają motywację i kompetencje do organizowania szkoleń i warsztatów dotyczących współpracy z wolontariuszami europejskimi.

Znajdziecie w nim szczegółowy harmonogram oraz szereg narzędzi odnoszących się do każdego z 9 stopni zarządzania pracą wolontariuszy. Narzędzia możecie modyfikować i dostosowywać do potrzeb grupy, z którą współpracujecie.

Propozycje zawarte w „przepisie na szkolenie” oparte są na metodologii edukacji pozaformalnej, co czyni je aktywnym i efektywnym źródłem wiedzy!

Publikacja jest dostępna tutaj : TUTAJ