powrót

Aktualności

Metody MFE

W edukacji pozaformalnej stosuje się całą gamę różnorodnych metod pracy z grupą. Jednak mają one jedna cechę wspólną – są to metody aktywne. Ich podstawowym założeniem jest zaangażowanie w cały proces dydaktyczny jednostek uczących się. Metody te kładą nacisk na sam proces uczenia, ważne jest uczest...

Edukacja rówieśnicza

Jednym z ważnych założeń edukacji pozaformalnej jest przekonanie, że to nie prowadzący zajęcia (facilitator) jest źródłem wiedzy, ale sama grupa uczestnicząca w procesie edukacyjnym. Zatem to grupa staje się źródłem wiedzy, doświadczeń oraz umiejętności. Dlaczego warto stosować edukację rówieśnic...

Kontakt

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY ul. Klaudyny Potockiej 37 60-211 Poznań Tel. 61 22 17 413 NIP: 7822365406 REGON: 300359230 KRS: 0000259070, nadany w dniu 29.06.2006 r. PKO BP S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr konta: 63 1020 4027 0000 1402 0422 7427 Biuro: kontakt.hory...

Edukacja międzykulturowa

W dzisiejszym świecie mass mediów i Internetu możemy z łatwością nawiązać kontakt z ludźmi mieszkającymi w innych częściach świata. Jednak taka komunikacja nie zawsze prowadzi do zrozumienia odmienności i docenienia jej. Dlatego tak ważna jest dziś edukacja międzykulturowa. W naszej pracy staramy si...